Λαγυνά

ΕΓΝΑΤΙΑ (έναντι δημοτικού σχολείου)
ΛΑΓΥΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6932311191
6994135999

Δ. 18:00 – 23:00
Τ. 18:00 – 23:00
Τ. 18:00 – 23:00
Π. 18:00 – 23:00
Π. 18:00 – 23:00
Σ. κλειστά
Κ. κλειστά